Misja Szkoły

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową. Działamy po to, aby:

 

NASI UCZNIOWIE

 

        byli solidnie przygotowani do samodzielnego życia i dalszej nauki,

        Rozwijali się zgodnie ze swoimi możliwościami

 

ICH RODZICE

 

•   darzyli nas zaufaniem

•   wspierali w naszych działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

 

SZKOŁA

 

•   cieszyły się zaufaniem środowiska

Naszą dewizą jest dobro dziecka. Troszczymy się o każdego ucznia i wspieramy jako niepowtarzalną jednostkę. Naszą szkoła to miejsce, gdzie każdy uczeń ma szansę stać się wartościowym człowiekiem, otwartym na dobro i piękno.

Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły.

 

Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości; przekazujemy im rzetelną wiedzę o otaczającym świecie.

Priorytetem w naszych działaniach są: doskonała współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz najwyższa jakość kształcenia i efektywność nauczania

 

Wytworzył:
Renara Komorowska
Udostępnił:
Łesyk Andrzej
(2004-03-30 12:16:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Łesyk Andrzej
(2009-09-17 15:39:06)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki